Vrienden van Taptoe Delft

Vrienden

Word ook ‘Vriend van Taptoe Delft’

Draagt u Taptoe Delft een warm hart toe? Als ‘Vriend van Taptoe Delft’ steunt u ons om de kwaliteit van één van Nederlands mooiste evenementen voort te kunnen zetten. Wilt u ons wel steunen maar niet als vaste donateur? Uw eenmalige gift is uiteraard ook van harte welkom!

Aan uw steun zijn ook voor u voordelen verbonden. Zo krijgt u voorrang tijdens de voorverkoop van de taptoekaarten en korting op verkoopartikelen uit onze webshop. Vul het formulier in en wordt ‘Vriend van Taptoe Delft’. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

formulier

Wilt u ook Vriend worden?

Vul dan het formulier hieronder in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

6 + 15 =

ANBI-instelling

Stichting Vrienden van de Stichting Taptoe Delft is een door de belastingdienst erkende culturele instelling. Hierdoor is een gift aan de Stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit kan voor u al snel een voordeel van 40% tot 50% opleveren. Door deze erkenning is de Stichting een zogenaamde ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Hiernaast staan de relevante gegevens voor onze deelname aan het ANBI register.
ANBI Gegevens

Naam
Stichting Vrienden van de Stichting Taptoe Delft

RSIN/fiscaal nummer
8524.55.112

Contactgegevens
Stichting Vrienden van de Stichting Taptoe Delft
p/a Sint Jorisweg 34
2612 GA Delft Nederland
secretaris@vriendenvantaptoedelft.nl
06 18 90 44 79

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Kees Garnaat, voorzitter
Fons Harmsen, secretaris
Dick van Witteloostuijn, penningmeester

Beleid

Beleid Vrienden Stichting Taptoe Delft

Beleidsplan
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. het bijeenbrengen van fondsen en het aantrekken van sponsorgelden;
  2. het verwerven van donateurs;
  3. het verlenen van steun in de ruimste zin van het woord aan Stichting Taptoe Delft;
  4. het bevorderen van deelneming aan nationale en internationale congressen;
  5. het zoeken van aansluiting bij- en /of samenwerking met andere instellingen en organisaties ter bevordering van de doelstelling van Stichting Taptoe Delft;
  6. het organiseren van evenementen in het kader en ter bevordering van de doelstelling van Stichting Taptoe Delft;
  7. het aanwenden van andere wettige middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen mensen in dienst en bestaat dus alleen maar uit vrijwilligers. Stichting Vrienden van de Stichting Taptoe Delft beoogt niet het maken van winst.
Doelstelling

  1. Het bevorderen van de activiteiten van de te Delft gevestigde stichting met volledige rechtsbevoegdheid: Stichting Taptoe Delft;
  2. Het beheren en beleggen van vermogen;
  3. Het ten dienste van Stichting Taptoe Delft promoten alsmede het verhogen van de kwaliteiten van de amateur muziekbeoefening, alles in de ruimste zin van het woord.

Jaarverslag